Hangi Derse Nasıl Çalışılır?

Matematik Ve Geometri Dersine Nasıl Çalışılır?

Matematik ve geometri dersine çalışırken ilk adım bu derslerin öğrenebilir olduğunu kabul etmek ve önyargılardan kurtulmaktır. Farklı metotlar uygulanarak dersin eğlenceli yönleri açığa çıkarılmalıdır. Dersler dikkatli takip edilmeli, kısa ve anlaşılır notlar tutulmalıdır. Öğretmenin derste çözdüğü sorular konunun anlaşılması için verilen örnekler olduğu için özenle ve eksiksiz not edilmeli, yapılan konu tekrarlarında cevaplara bakılmadan tekrar çözülmeli, çözümde işlem sırasının mantığı kavranmalıdır.  Soru çözümü yapılırken öncelikli olarak kolay konulardan başlanmalıdır. Kolay soruların çözümü pratik kazanmayı ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Bir soru çözülemiyorsa pes edilmemelidir. Sorunun üstüne gidilmeli ve ısrarla çözmeye uğraşılmalıdır. Çözümü zor olan sorular farkında olmadan konunun genel bir tekrarını yapmaya olanak sağlamaktadır. Değişik çözüm yolları denemek bilgileri sağlamlaştırmaya yardımcı olacaktır. Matematik ve geometri dersinde soru çözme konusunda olmazsa olmaz formülleri ezberlemek ise oldukça önemlidir. Bu formülleri ezberlemek için, kâğıtlara yazarak her an görebileceğiniz bir duvarlara asmak faydalı olacaktır.

Türkçe Dersine Nasıl Çalışılmalıdır?

Türk Dili Ve Edebiyatı Dersine Nasıl Çalışılmalıdır?

Türkçe dersi, dil ve anlam olmak üzere iki ana kola ayrılmaktadır. Anlama ve yorumlama üzerine kurulu olan bu derste başarılı olmak, bütün derslerde, özellikle de sözel derslerde başarılı olmayı sağlamaktadır.

Dilbilgisi çalışırken, görsel hafızası kuvvetli olan öğrenciler kendilerine tablolar hazırlayarak görsel bir çalışma ortamı oluşturabilirler. İşitsel hafızası kuvvetli olan öğrenciler ise, ses kayıt cihazlarından faydalanabilirler. Bilgiye dayalı olan bu alanda, sıkça konu tekrarı yapılmalı, eksik olan konular giderilmeli ve bilginin kalıcılığını sağlayabilmek için soru çözülmelidir.

Anlam ve yorumlamanın ön plana çıktığı sorularda ise, konu okunup öğrenilmeli, öğrenilen bilgiler özetlenmelidir. Uzun paragraf soruları genellikle oldukça kolaydır. Ancak, okuma alışkanlığı edinemeyen öğrenciler paragraf sorularını okurken sıkılırlar ya da anlam bütünlüğü sağlayamadıkları için okuma işlemini defalarca tekrarlarlar. Bu durum zaman kaybına neden olur. Türkçe dersi, okuduğunu anlamaya ve yorumlamaya dayanan bir ders olduğu için kitap okumak oldukça önemlidir.

Edebiyat dersine çalışırken ise, bilgilerin direkt olarak sorulacağı unutulmamalıdır. Her derste olduğu gibi öğretmen dikkatli bir şekilde dinlenmeli ve dersi daha eğlenceli hale getirebilmek için yöntemler aranmalıdır. Kartlar hazırlamak, konuyla ilgili filmler izlemek, şemalar oluşturmak ve dersi dinledikten sonra küçük tekrar notları oluşturmak oldukça etkilidir. Öğretmen ders anlatırken bundan zevk almak ve konuyu zihinde bir olay görgüsü gibi sıralamak bilginin akılda daha çok kalmasına olanak sağlayabilir. Düzenli konu tekrarı bilgilerin kalıcılığını sağlayacak, zoru çözümü ise pekiştirilmesine yardımcı olacaktır.

Fizik Dersine Nasıl Çalışılmalıdır?

Fizik dersi, sayısal dersler arasında genellikle öğrencilerin en zorlandığı ders olarak karşımıza çıkmaktadır. Öncelikli olarak yapılması gereken, o yıl müfredatına uygun bir konu anlatımlı kitap edinilmesidir. Öğretmenin anlatımları dikkatle takip edilmeli ve düzenli konu tekrarı yapılmalıdır. Derslerde çözülen sorular cevap kapatılarak tekrar çözülmelidir. Kolaydan zora doğru soru çözümü yapılmalıdır. Formülleri ezberlemektense, soru üzerinde pekiştirilmek ve sürekli kullanım sonucunda akla kazımak daha çok yarar sağlayacaktır. Sınavlarda fizik sorularının yorum ağırlıklı olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, dikkatsizlikten yanlış yapma oranı oldukça fazladır. Yanlışları azaltmak için, soruların açıklama kısmına dikkat edilmeli ve asıl vurgulanmak istenen kısım iyi anlaşılmalıdır.

Kimya Dersine Nasıl Çalışılmalıdır?

Dersi iyi dinlemek ve gerekli yerlerde not tutmak her derste olduğu gibi kimya dersinde de oldukça önemlidir. Bu dersin bütün konularının tanımlar ve kavramlar üzerine kurulu olduğu unutulmamalıdır. Kimya dersinden başarılı olmanın ilk adımı matematiksel bağlantıları iyi kurmaktan geçmektedir. Her konu birbirinin devamı niteliğinde olduğu için karışık bir çalışma yöntemi edinilmemeli, konular kazanım sırasına göre öğrenilmelidir. Anlaşılmayan konular mutlaka öğretmene sorulmalı, konular tam anlamıyla öğrenildikten sonra soru çözümüne geçilmelidir. Sınav analizleri iyi yapılmalı, başarılı olunmayan konuların üzerine daha çok gidilmeli ve yapılamayan sorular öğretmene çözdürülerek anlamaya çalışılmalıdır.

Biyoloji Dersine Nasıl Çalışılmalıdır?

Biyoloji dersinde öğrenci, dersi dikkatli dinlemeli ve her derste olduğu gibi notlar almalıdır.  Konular unutmamak için düzenli ve geriye dönük tekrarlar yapılmalıdır. Sözel ağırlıklı bir ders olduğu için edinilen bilginin mantığı kavranmalı, şekiller ve şemalar üzerinden çalışılmalıdır. Anlatılan bir bilgi ne kadar resmedilmişse akılda kalıcılığı ve ilgi çekiciliği o kadar çok artacaktır. Bilgilerin kalıcılığını sağlamak için konularla ilgili deneyleri okumak faydalı bir çalışma yöntemi olabilir. Biyoloji bilgi birikimi ve yorum gerektirdiği için bol soru çözümü yapılmalıdır. Sorular çözülürken tek bir konuyla sınırlı kalınmamalı, konular arasındaki bağlantılar düşünülmelidir.

Tarih Ve Coğrafya Dersine Nasıl Çalışılmalıdır?

Tarih dersi, diğer derslere nazaran anlaması ve öğrenilmesi daha kolay bir derstir. Ancak bilgiler akıldan daha çabuk silinebilmektedir. Dolayısıyla konular arasında bağlantı yapılmalı ve edinilen bilgiler düzenli olarak tekrar edilmeli, soru çözümü yapılırken eski konularda mutlaka gözden geçirilmelidir. Konu öğrenildiyse bile tekrar etmekten vazgeçilmemelidir. Önce konu anlatımlı bir kitaptan okunmalı, daha sonra önemli yerlerin altı dikkat çekici bir kalemle çizilmelidir. Bu fark edilirliği arttıracak ve bilginin akla daha net kazınmasını sağlayacaktır.

Coğrafya konuları birbirleriyle oldukça bağlantılıdır. Karşımıza çıkan bir soru birden fazla konuya ait bilgi birikimini içeriğinde barındırabilir. Konular düzenli olarak tekrar edilmelidir. Konular yazılarak daha iyi akılda kalacağı için öğrenci, kendi cümlelerinizle notlar tutmaya çalışmalıdır. Bu derste genel olarak soyut kavramlar az, somut kavramlar daha fazladır. Bu nedenle günlük hayattan örnekler bulmak her zaman daha net akılda tutmayı sağlayacaktır.