Planlı Ders Çalışmanın Önemi Nelerdir Ve Ders Programı Nasıl Hazırlanmalıdır?

Planlı bir biçimde ders çalışmak öğrencinin başarıya ulaşabilmesi için oldukça önemli bir faktördür. Başarı, çalışma alışkanlığı kazanmak, zamanı iyi kullanmayı bilmekten ve bunu bir yaşam biçimi haline getirmekten geçmektedir.

Öğrencinin ders çalışmak için fazlaca zaman olduğunu düşünmesi ve sorumlulukları sürekli ertelemesi, süreç içerisinde yüklerin artmasına ve akabinde başarısızlığın ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu durumun yanı sıra tam olarak edinilmemiş doğru bilgileri gelişigüzel kullanmak ve bilinçsizce çalışmak kişiyi başarıya götürmenin tam aksi bir yöne doğru sürükler. Plansız yapılan çalışmalar, yalnızca vicdan rahatlatmak amacıyla baştan savma olduğu takdirde zaman kaybına sebep olmaktadır.

Planı ve programlı ders çalışmak kesinlikle durmaksızın ve çok çalışmak anlamına karşılık gelmemektedir. Dur durak bilmeden ders çalışmanın verimi düşüreceği ve bir süre sonra dersten uzaklaşmaya sebebiyet vereceği unutulmamalıdır.

Programlı ders çalışmada yapılması gereken en önemli şeylerden birisi öğrencinin kendisini tanıması ve uygulayabileceği doğrultuda bir program hazırlamasıdır. Birçok öğrencinin amacı plan yapmak değil, ders çalışmak yerine uygulayamayacağı planlarla uğraşarak zaman geçirmektir. Bu durum vicdan rahatlatmanın ötesine ne yazık ki geçememektedir.

Yapılan araştırmalar ders çalışmak üzere ayrıntılı yapılan yanlış planların yalnızca bir kaç gün uygulandığını ortaya koymaktadır. O nedenle planlar kısa tutulmalı ve basit düzeyden zora doğru ilerlemelidir. Örneğin, bütün bir haftanın planını yapmaktansa yalnızca 3 günün planı yapılmalı ve hazırlama evresi genel hatlarıyla en fazla bir kaç dakika sürmelidir.

Ders çalışma programı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus konu tekrarıdır. Bol soru çözümünün yanı sıra öğrenilmiş ya da eksik kalmış bilgiler tekrar edilerek hafızaya kazınmalıdır. Unutulmamalıdır ki, tam manasıyla edinilmemiş bilgiyle soru çözümü başarıyı getirmez.