Sınav Öncesi Öğrenci Psikolojisi Ve Kaygı

Ülkemizde öğrenciler her yıl belirleyicilik açısından birçok sınava tabî tutulmaktadırlar. Küçük yaşlarda başlayan bu maraton ne yazık ki onların bünyelerinde bir alışkanlığa dönüşmez. Bu durum kimi öğrencilerde sürekli ve düzenli ders çalışmaya, kimi öğrencilerde ise sebebi belirsiz bir korkuyla beraber her şeyden soyutlanmaya dönüşebilir. Bunun başlıca sebebi sınav kaygısıdır.

Kaygı, sebebi bilinmeyen bir korkudur. Sınava girecek her öğrencide kaygı faktörü bulunmaktadır. Bu korkuyu öğrencinin yeterli miktarda hissetmesi başarının anahtarı durumuna dönüşebilir. Kaygı, öğrenciyi kamçılayacak ve daha da verimli çalışmasına yol açacaktır. Ancak, kaygı duygunun fazlalığının ise bir yıkım olduğu unutulmamalıdır.

Henüz girilmemiş sınavın ortaya çıkarabileceği kötü sonuçların sürekli düşünülmesi ve içten içe yaşanan panik, kaygının en belirgin göstergelerinden biridir. Öğrenci bütün sorumluluklarını yerine getirmesine rağmen yapamayacağını düşünmesi, yetersiz olduğuna kendisine inandırması bir yıkıma sebep olabilir. Sosyal çevrenin beklentileri ve ders çalışma konusunda yapılan baskıcı tutumlar kaygının daha da artmasını tetikleyebilir.

Sınava hazırlanma başlangıcı öğrenciye uzun bir süreç gibi gelebilir. Önceleri ‘daha konuları yetiştirmek için çok vaktim var’ diyerek görevlerini yerine getirmeyen öğrencilerde zamanla konu birikimleri büyük bir yüke dönüşür ve telafisi gittikçe güçleşir. Her geçen gün artan sorumluluklar, telafi edilemeyen ve öğrenilmesi gereken konular öğrencinin omuzlarına bindikçe kaygı boyutunu değiştirerek daha da çok artar. İlerleyen süreçlerde daha da çok biriken sorumluluklar öğrencide hem boş vermişliğe sebep olur hem de ailelere ve çevreye karşı sorumluluklar yerine getirilemediği için telaşa ve bahanelere dönüşür. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için düzenli ve planlı ders çalışma yöntemlerine başvurmak oldukça önemlidir.

Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma Yolları Nelerdir?

Son anda sınava hazırlanılmamalıdır. Öğrencinin geçmiş yıllarda edindiği bilgiler ne kadar sağlam bir temel hazırladıysa sınav yılında o kadar az zorluk çekilir. Bu açıdan bakıldığında ara sınıflarda edinilen bilgiler oldukça önemlidir. Geçmiş yılların bilgi birikimine sahip olmayan bir öğrenci, mutlaka planlı bir çalışma programıyla eksik bilgilerini telafi etmelidir. Telafi edilmediği ve sürekli ertelendiği takdirde üst üste yüklenecek sorumluluklar zamanın hem hızlı hem de boş geçmesine sebebiyet verecektir. Sınav vakti yaklaştığında ise konuları yetiştirme umuduyla öğrenci bir bocalama içerisine girebilir. Telafi etmeye çalıştığı konular ve farklı branşta derslerin hepsini öğrenme çabası her şeyin karışmasına sebebiyet verebilir ki bu durumda öğrenci için tam bir yıkıma neden olur.

Sınav öncesinde zihin boşaltılarak güzel bir uyku çekilmeli ve sağlıklı beslenilmelidir. Sınavdan önce bütün olumlu ya da olumsuz düşüncelerden uzaklaşılmalı ve rahat bir uyku için zihin boşaltılmalıdır. Bu sınav esnasında daha rahat düşünebilme ve kafa karışıklığına bir önlemdir. Mideyi bozabilecek yiyeceklerden uzak durulmalı, daha önce tadılmamış yeni lezzetlerden uzak durulmalıdır. Beslenme düzeni oldukça önemlidir. Doğal ve dengeli beslenme kaygıyla başa çıkabilmek için oldukça gereklidir.

Sınavda, edinilen bilgiler dışında bir konu çıkmayacağı asla unutulmamalı ve sınavdan korkulmamalıdır. Öğrenci sınava kendisine güvenerek gitmelidir. Sınav sorularını birikimlerin ortaya çıkacağı bir fırsat olarak görmek gerekmektedir. Bu düşünce benimsenebilirse kaygı giderek hafifleyecektir.