Sınava Hazırlıkta Ara Sınıfların Önemi

Öğrencilerin ve velilerin yalnızca sınava girilecek sene üzerine değer bindirmeleri oldukça yanlış bir tutumdur. Ülkemizde her yıl düzenlenen ortaöğretim sonrası liseye geçiş (TEOG) ve üniversiteye giriş sınavlarında(YGS-LYS) ara sınıflar oldukça önemli bir yer tutmaktadır.

Yaşları ve sorumluluk bilinçleri sebebiyle öğrenciler ara sınıflara yalnızca yılı bitirmek gözüyle bakabilirler. Ancak ara sınıflar, konuların kavranması, temelin oluşması ve sınav zamanı geldiğinde ise iyi bir temelle sınavdan başarılı olabilmenin altın anahtarıdır.

Ortaöğretimden liseye geçişte 6-7-8 sınıf ortalamalarının fazlasıyla önemli olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca bu sınıflar içerisindeki konuların temeli ne kadar sağlam atılırsa ilerleyen yıllarda tekrar kullanımı o kadar kolay olacaktır. Dersin branşı ne olursa olsun üst sınıflara çıkıldıkça konular tekrar ve ağırlaştırılmış şekilde boy gösterir.

Lisede ise durum biraz daha kolay ve kolay olmasına karşın öğrenci açısından zordur. 9. sınıfa geçmiş bir öğrenci, TEOG sınavını atlatmış olmanın rahatlığı ve yaşının bazı durumları fark edememe sebebinden dolayı boş vermişliğe düşebilir. Aile bireylerinin ve sosyal çevrenin desteğiyle derslere hızlı bir şekilde adapte olması önem arz etmektedir. Ders saatlerinin artması ve her dersin kendi içerisinde branşlara ayrılıyor olması 4 yılın sonunda gerçekleşecek olan üniversiteye giriş sınavlarının (YGS-LYS) ilk habercisidir. 10. sınıfta da durum farklı değildir ve öğrenciler liseye daha fazla adapte olarak karşımıza çıkarlar. 11. sınıfa gelindiğinde ise geleceğin nasıl yönleneceğine az çok karar vermiş olmak gerekir. Bu sınıfta yapılan alan seçimi, velilerin gözünde iyi olarak bakılan mesleklerin olduğu tarafa yönelmeden ziyade öğrencinin derslerde gösterdiği başarı ve kendi seçimi olan meslekle ilgili olmalıdır. Sözel derslerde başarılı olan bir öğrencinin daha çok meslek alanı var diyerek sayısal ağırlıklı alana yönelmesi öğrencinin bastırılmış olmasına, var olan yeteneklerinin körelmesine ve başarıyı yakalayamamasına sebep olacaktır. 12. sınıfa gelindiğinde ise öğrencileri zorlu bir maraton bekliyordur. Okul hayatlarını ve gelecekte hayalini kurduğu üniversitenin hazırlıklarını aynı anda ilerletmek durumunda olan öğrencinin bu konudaki en önemli yardımcı ara sınıflarda bilinçli bir şekilde çalışmak ve temelini sağlam tutmaktır. YGS-LYS sınavları 9-10-11 ve 12. sınıflarda öğrenilen konuların harmanlanmış şeklidir ve öğrenci önceki yıllarda işlenen konulara ne kadar vakıfsa hazırlık sürecinde o kadar başarılı olmaktadır.