Verimli Ders Çalışma Yöntemleri

Çalışılan dersten verim alabilmenin en altın kuralı, hedefin belirlenmiş olmasıdır. Öğrenci, başarıya ulaşabilmek için kendisini ölçmeli ve yapabileceklerinin bilincinde olmalıdır. Birçok öğrenci sınav maratonuna çok yüksek hedeflerle başlamakta ve zamanla hedeflerini düşürmekledir. Bu durumun sebebi, öğrencinin bir çaba göstermeyerek yalnızca hayal kurmasından ve dönem içerisinde hayallerini gerçekleştiremeyeceğine kanaat getirmesinden kaynaklanmaktadır.

Başarıya ulaşabilmek için yalnızca hedefin belirlenmesi yeterli değildir. Belirlenen hedefe öğrencinin tüm kalbiyle inanması da gerekmektedir. Verimli ders çalışma yöntemlerinin tümünü uygulayan, ancak başarılı olmayan bir öğrenci pes edip hedeflerinden vazgeçmemelidir. Unutulmamalıdır ki, edinilmiş bilginin kullanılabilmesi her öğrencide eşit süreçlerde gerçekleşmez.

Çok çalışmak, verimli çalışmak anlamına gelmemektedir. Veliler ve öğrenciler bu durumun bilincinde olmalıdır. Yeteri kadar çalışan bir öğrencinin sosyal hayatına devam etmesi velilerin gözünde ders çalışmıyor, geziyor itibarı bırakası oldukça yanlıştır. Öğrenci, kendisine vakit ayırmalı ve yaşlarının gerekçelerini yerine getirmelidir. Bu iki durumu birbiriyle bütünleştirecek en önemli etken ise planlı ve programlı ders çalışmaktan geçer.

Çalışma ortamı da bir diğer önemli faktördür. Hedefini belirlemiş ve planlamasını yapmış bir öğrencinin düzenli ve dikkat dağıtmayacak bir masaya ihtiyacı vardır. Uzanarak ya da televizyon başında çalışmak yerine mutlaka masa başında tercih edilmelidir. Çalışma masasının üzerinde derse dair materyaller dışında dikkat dağıtıcı hiçbir gerecin bulunmaması çok önemlidir. Ders çalışma esnasında müzik dinlemek, bir şeyler yiyip içmek, elektronik eşyalarla ilgilenmek ve masanın üzerinde bulunan gereksiz eşyalarla ilgilenmek dikkat dağıtabilir. Bu nedenle masa başında çok vakit geçirmektense dış dünyadan uzak verimli bir süreç geçirmek çok daha sağlıklıdır.

Dersi derste öğrenmek, not tutmak ve iyi bir dinleyici olmak oldukça önemlidir. TEOG, YGS/LYS ya da KPSS gibi geleceği belirleyen ya da ara sınıflarda okul dönemi içerisinde yapılan sınavlara hazırlanırken yapılması gereken en önemli şey alanında uzman öğretmenler tarafından yapılan ders anlatımlarını etkili bir biçimde dinlemektir. Bu dinlemeler esnasında öğrenci kendi anlayabileceği şekilde kısa notlar tutmalıdır. Müsvedde bir kâğıt kullanılması ve daha sonrasında temiz bir deftere geçirilmesi öğrencinin dersi daha iyi bir biçimde aklında tutmasına daha çok katkı sağlayacaktır.

Derste öğrenilen konularının günü gününe tekrarının yapılması gerekmektedir. Öğrenilen bilgi tekrar edilmediği sürece unutulmaya mahkûmdur. Günlük 20-25 dakikalık kısa tekrarlar ve haftalık daha geniş çaplı yapılan konu tekrarları bilgilerin akılda daha da çok kalmasına katkı sağlayacak ve bilgiler sürekli olarak tazelenecektir. Edinilmiş bilgi üzerine bolca soru çözülüp konuyu pekiştirmekte oldukça önem arz etmektedir.

Düzenli kitap okumak hayatın her alanında olduğu gibi sınavlara hazırlık aşamasında da yapılması gereken şeylerden birisidir. Alışkanlık haline gelmiş bu kazanım öğrencinin soruları daha hızlı okumasına ve okuduğunu daha net biçimde anlamasına katkı sağlayacaktı.